Instalacja sprężonego powietrza z Normapress

Dowiedz się jak wygląda proces od pierwszego kontaktu do pierwszego uruchomienia instalacji pneumatycznej.

W dzisiejszych czasach, instalacja sprężonego powietrza jest niezbędna w wielu gałęziach przemysłu. Firma Normapress oferuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem, montażem i serwisowaniem. W tym artykule omówimy, jak przebiega proces tworzenia instalacji sprężonego powietrza z Normapress, od doradztwa i wizyty weryfikacyjnej, przez projektowanie i dostawę komponentów, aż po montaż, próbę ciśnieniową, odbiór instalacji i szkolenie pracowników.


System instalacji wykonany z Normapress to gwarancja wysokiej jakości, niezawodności oraz efektywności energetycznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz doświadczeniu specjalistów, jesteśmy w stanie dostarczyć optymalne rozwiązania dla każdego klienta.

Ważnym etapem w procesie budowy nowoczesnych instalacji jest również wizyta weryfikacyjna w miejscu montażu. Jej celem jest ocena warunków technicznych, takich jak dostępność miejsca, infrastruktura oraz istniejące instalacje. W trakcie wizyty, specjaliści dokonują pomiarów, sprawdzają możliwości montażu oraz oceniają potrzebę ewentualnych prac przygotowawczych. Wizyta weryfikacyjna pozwala na uniknięcie nieprzewidzianych problemów oraz dodatkowych kosztów w trakcie wykonania instalacji sprężonego powietrza..

Doradztwo odgrywa kluczową rolę w doborze instalacji sprężonego powietrza, ponieważ pozwala na dostosowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta. Specjaliści z Normapress analizują wymagania techniczne, przeprowadzają audyt energetyczny, określają poziom wykorzystywania sprężonego powietrza oraz oceniają możliwości rozbudowy systemu w przyszłości.

Doradztwo i wizyta weryfikacyjna w miejscu montażu instalacji sprężonego powietrza

 • precyzyjne dopasowanie rozwiązania do potrzeb klienta,
 • optymalizacja kosztów sprężonego powietrza oraz efektywności energetycznej,
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia problemów technicznych,
 • możliwość uwzględnienia przyszłej dystrybucji sprężonego powietrza,
 • lepsze zrozumienie wymagań i oczekiwań klienta,
 • trwałość instalacji sprężonego powietrza.

Korzyści wynikające z doradztwa i wizyty weryfikacyjnej to między innymi:

Image
 • zakup urządzeń i materiałów,
 • koszt wykonania instalacji,
 • prace montażowe,
 • próbę ciśnieniową,
 • szkolenie pracowników,
 • serwis i gwarancję.

Po opracowaniu projektu, następuje proces tworzenia oferty cenowej. Oferta uwzględnia:

W trakcie projektowania instalacji, specjaliści dbają o optymalizację kosztów instalacji oraz efektywność energetyczną systemu. Dzięki temu, klient otrzymuje rozwiązanie, które spełnia jego oczekiwania oraz zapewnia oszczędności w eksploatacji.

 • rozmieszczenie komponentów instalacji,
 • dobór odpowiednich urządzeń i materiałów,
 • szacunkowe obliczenia efektywności energetycznej,
 • harmonogram realizacji prac montażowych.

Projektowanie jest kolejnym etapem realizacji nowoczesnych instalacji pneumatycznych. Na podstawie informacji uzyskanych podczas doradztwa oraz wizyty weryfikacyjnej, specjaliści opracowują szczegółowy projekt, uwzględniający indywidualne potrzeby klienta oraz warunki techniczne w miejscu budowy instalacji. Projekt zawiera między innymi:

Projektowanie instalacji sprężonego powietrza i oferty cenowej

Image

Dostawa komponentów

Do podstawowych komponentów dotyczących instalacji sprężonego powietrza należą:

Dostawa komponentów to kolejny etap realizacji instalacji powietrza. Po akceptacji oferty, rozpoczyna się proces zamawiania niezbędnych elementów instalacji. Warto zwrócić uwagę na to, jakie komponenty są potrzebne do wydajnej instalacji sprężonego powietrza oraz jak przebiega proces dostawy.

 • Kompresory powietrza,
 • Osuszacze powietrza,
 • Filtry powietrza,
 • Zbiorniki ciśnieniowe,
 • rury aluminiowe i złączki,
 • Armatura przemysłowa.

Proces dostawy elementów instalacji sprężonego powietrza rozpoczyna się od zamówienia niezbędnych elementów. Następnie, Normapress organizuje transport do miejsca montażu. W zależności od wielkości i złożoności instalacji, dostawa może odbywać się etapami, co pozwala na sprawną realizację prac montażowych.

Warto zaznaczyć, że dostawa komponentów jest ściśle powiązana z harmonogramem realizacji projektu. Normapress dba o to, aby dostarczyć wszystkie niezbędne elementy na czas, co pozwala na terminowe zakończenie budowy instalacji sprężonego powietrza.

Montaż instalacji

Kroki montażu obejmują:

Montaż to kolejny etap realizacji projektu. W tej części omówimy kroki montażu oraz czas potrzebny na wykonanie tego zadania. Wykonywanie instalacji wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz precyzji aby osiągnąć najwyższą jakość sprężonego powietrza.

 1. Przygotowanie miejsca montażu, w tym upewnienie się, że powierzchnia jest odpowiednio przygotowana i spełnia wymagania techniczne,
 2. Montaż kompresorów powietrza, osuszaczy, filtrów oraz zbiorników ciśnieniowych,
 3. Instalacja systemu rurociągów i złączek, zgodnie z projektem,
 4. Montaż armatury przemysłowej, takiej jak zawory, manometry czy zabezpieczenia,
 5. Podłączenie instalacji do zasilania elektrycznego oraz sieci powietrznej,
 6. Kontrola szczelności i jakości wykonania montażu.

Czas potrzebny na wykonanie instalacji pneumatycznej zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i złożoność systemu, dostępność komponentów czy doświadczenie ekipy montażowej. W przypadku mniejszych instalacji, montaż może zająć kilka dni, natomiast w przypadku większych i bardziej złożonych systemów, czas ten może się wydłużyć nawet do kilku tygodni.

Image

Próba ciśnieniowa

Próba ciśnieniowa to istotny etap w procesie montażu instalacji sprężonego powietrza. Ma na celu sprawdzenie szczelności i wytrzymałości całego systemu przed oddaniem go do użytku. W tej części omówimy cel oraz sposób przeprowadzenia próby ciśnieniowej.

Cel próby ciśnieniowej polega na sprawdzeniu, czy instalacja pneumatyczna jest szczelna i wytrzymała na działanie ciśnienia powietrza. Próba ciśnieniowa pozwala wykryć ewentualne wady, takie jak nieszczelności, spadki ciśnienia czy słabe punkty konstrukcji, które mogą prowadzić do awarii systemu w przyszłości. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie niezbędnych poprawek przed oddaniem instalacji do użytku.

Jak przebiega próba ciśnieniowa? Próba ciśnieniowa przeprowadzana jest w kilku krokach:

 1. Wypełnienie instalacji sprężonym powietrzem do ciśnienia roboczego, zgodnie z projektem,
 2. Podtrzymanie ciśnienia roboczego w systemie przez określony czas, zwykle kilka godzin, aby sprawdzić, czy nie występują spadki ciśnienia ,
 3. Wizualne sprawdzenie całej instalacji pod kątem ewentualnych nieszczelności, takich jak przecieki powietrza czy deformacje elementów,
 4. W razie potrzeby, zastosowanie dodatkowych metod wykrywania nieszczelności, takich jak zastosowanie środków kontrastowych czy ultradźwięków,
 5. Jeśli próba ciśnieniowa wykazała nieszczelności lub inne wady, wprowadzenie niezbędnych poprawek i powtórzenie próby ciśnieniowej.

Próba ciśnieniowa jest niezbędnym etapem w procesie montażu instalacji sprężonego powietrza, gdyż pozwala na sprawdzenie jakości wykonania, przepływu powietrza oraz wykrycie ewentualnych wad jak spadki ciśnienia . Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie poprawek przed oddaniem do użytku, co przyczynia się długotrwałego i bezawaryjnego funkcjonowania najlepszej jakości instalacji.

Image

Odbiór instalacji

Podczas odbioru instalacji brane są pod uwagę następujące aspekty:

Odbiór instalacji to ostatni etap przed oddaniem systemu do użytku. W trakcie tego procesu sprawdza się, czy instalacja powietrza, spełnia wszystkie wymagania techniczne oraz czy została wykonana zgodnie z projektem. W tej części omówimy, co jest brane pod uwagę podczas odbioru instalacji.

 1. Zgodność wykonanej instalacji z projektem oraz specyfikacją techniczną,
 2. Poprawność montażu poszczególnych punktów instalacji , takich jak rury, złączki czy zawory,
 3. Wyniki próby ciśnieniowej,
 4. Bezpieczeństwo użytkowania systemu, w tym prawidłowe oznakowanie oraz dostęp do elementów obsługowych,
 5. Estetyka wykonania, czyli dbałość o detale oraz wykończenie poszczególnych elementów.

Jeśli instalacja spełnia wszystkie wymagania, zostaje ona zaakceptowana przez klienta oraz wykonawcę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy wprowadzić odpowiednie poprawki, a następnie przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.

Image

Szkolenie pracowników

Szkolenie pracowników jest ostatnim krokiem oddania nowoczesnych systemów instalacji. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu, pracownicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im na efektywne i bezpieczne korzystanie z instalacji.

Znaczenie szkolenia pracowników wynika przede wszystkim z faktu, że prawidłowa obsługa instalacji przemysłowej ma bezpośredni wpływ na jego wydajność, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi, są w stanie szybko zidentyfikować ewentualne problemy oraz podjąć odpowiednie działania naprawcze. Ponadto, szkolenie pracowników pozwala na uniknięcie błędów wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji przemysłowej, co może prowadzić do awarii czy uszkodzeń.

Podczas szkolenia pracowników przekazywane są następujące umiejętności:

 1. Zasady działania systemu napędzanego sprężonym powietrzem oraz jego poszczególnych komponentów,
 2. Procedury obsługi, konserwacji oraz naprawy instalacji,
 3. Zasady bezpieczeństwa pracy związane z użytkowaniem instalacji przemysłowej,
 4. Interpretacja wyników pomiarów oraz analiza danych diagnostycznych,
 5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych oraz procedury awaryjne.

Warto zaznaczyć, że szkolenie pracowników powinno być dostosowane do specyfiki danej instalacji oraz potrzeb użytkowników. Dlatego też, w trakcie szkolenia, pracownicy mają możliwość zadawania pytań oraz wykonywania ćwiczeń praktycznych.

Spółka Boryszew S.A. Oddział Maflow współpracuje z firmą Normapress pod kątem instalacji aluminiowych a także szerokiego zakresu innych usług pośrednich na skalę międzynarodową przez wzgląd na niezawodność w kwestii jakości, doradztwa a także dostępności terminów dla stałych klientów. Darzymy Normapress bezwzględnym zaufaniem, ich usługi i rozwiązania wsparły proces naszych zakładów oraz wpłynęły pozytywnie na zastosowane dotychczas technologie, co w efekcie finalnym usprawniło produkcję oraz wygenerowało oszczędności. Zdecydowanie: polecamy.

Paweł Soczomski / Manager of the Construticon and Repair Department

Łukasz Kotasiński / Maintenance Supervisor

Nasz zakład współpracował z Normapress w zakresie projektowania i montażu instalacji sprężonego powietrza, i jesteśmy zadowoleni z jakości ich usług oraz założonej instalacji. Współpraca przebiegła dobrze, a zespół zaproponował rozwiązania, które okazały się korzystne dla naszych potrzeb. Instalacja działa prawidłowo, co przyczynia się do efektywności naszego procesu produkcyjnego.

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy proces instalacji z przepływem sprężonego powietrza , który obejmuje następujące etapy:

 1. Doradztwo i wizyta weryfikacyjna w miejscu montażu,
 2. Projektowanie instalacji i oferty cenowej,
 3. Dostawa komponentów,
 4. Montaż,
 5. Próba ciśnieniowa,
 6. Odbiór instalacji,
 7. Szkolenie pracowników.

Omówiliśmy również znaczenie szkolenia pracowników oraz umiejętności przekazywane podczas szkolenia, takie jak zasady działania systemu, procedury obsługi, konserwacji i naprawy, zasady bezpieczeństwa pracy. Podkreśliliśmy, że prawidłowa obsługa systemu sprężonego powietrza ma bezpośredni wpływ na jego wydajność, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Dlatego też, odpowiednie przeszkolenie pracowników jest niezbędnym elementem procesu wdrażania systemu sprężonego powietrza. Warto zaznaczyć, że każdy etap procesu instalacji systemu jest ściśle kontrolowany i realizowany zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi producenta. Dzięki temu, klient otrzymuje nie tylko wysokiej jakości produkt, ale również gwarancję długotrwałego i bezawaryjnego funkcjonowania systemu.

Umów konsultację ze specjalistą

Odezwiemy się do 15 minut.