Montaż pierścieni zacinających

Poniższa instrukcja pokazuje prawidłowy sposób montażu pierścieni zacinających Normapress na rurach precyzyjnych, stosowanych w instalacjach hydrauliki siłowej.

PRZYGOTOWANIE RURY

1. Przeciąć rurę pod kątem prostym. Dopuszczalne jest odchylenie od kąta prostego o 0,5º.
2. Usunąć wewnętrzne i zewnętrzne zadziory
3. Dla rur cienkościennych a także wykonanych z aluminium lub miedzi należy zastosować tulejki wzmacniające.
4. Należy zachować minimalne długości prostego odcinka rury zgodnie z poniższą tabelą.

Hydraulika siłowa - montaż pierścieni zacinających
Hydraulika siłowa - montaż pierścieni zacinających

SMAROWANIE

Podczas montażu należy zastosować odpowiednie środki smarne na przykład LOCTITE 8156, dostępny w dziale Hydraulika Siłowa – Akcesoria. W razie demontażu i ponownego montażu złączki rownież powinny zostać nasmarowane.

MONTAŻ Z UŻYCIEM KLUCZY (dla pierścieni jedno i dwukrawędziowych)

1. Wsuń pierścień i nakrętkę na rurę zgodnie z poniższym schematem.
2. Dokręć nakrętkę ręcznie do oporu.
3. Dociskając rurę do zderzaka w łączniku dokręć nakrętkę kluczem o około 1.1/4 do 1.1/2 obrotu.
4. Kontrola zacięcia: Odkręć nakrętkę i sprawdź czy pojawił się kołnierz przykrywający przednią część krawędzi zacinającej. Dopuszczalne jest obracanie się pierścienia, jednak pierścień nie może się przemieszczać wzdłuż rury.
Ponowny montaż: jeżeli zacięcie pierścienia jest prawidłowe dokręć nakrętkę z tą samą siłą jak przy montażu. Aby to uzyskać dokręć ręcznie nakrętkę do oporu, następnie używając klucza dokręć o około 1/4 obrotu.

Hydraulika siłowa - montaż pierścieni zacinających

MONTAŻ W IMADLE UŻYCIEM MATRYCY DO WSTĘPNEGO MONTAŻU

Posmaruj gwint i roboczą część matrycy montażowej
1. Wsuń pierścień i nakrętkę na rurę zgodnie z poniższym schematem.
2. Dokręć nakrętkę ręcznie do oporu.
3. Dociskając rurę do zderzaka w matrycy dokręć nakrętkę kluczem o około 1.1/4 obrotu.
4. Kontrola wstępnego zacięcia: Odkręć nakrętkę i sprawdź czy pojawił się kołnierz przykrywający przednią część krawędzi zacinającej. Dopuszczalne jest obracanie się pierścienia, jednak pierścień nie może się przemieszczać wzdłuż rury.

Montaż właściwy z użyciem korpusu złączki:
5. Dokręć nakrętkę ręcznie do oporu.
6. Dokręć nakrętkę o około 1/4 obrotu.

Hydraulika siłowa - montaż pierścieni zacinających

MONTAŻ Z UŻYCIEM URZĄDZENIA DO WSTĘPNEGO ZACINANIA PIERŚCIENI

1. Wybierz odpowiednią matrycę i płytę podtrzymującą, zgodną ze średnicą rury i serią złączki.
2. Wsuń pierścień i nakrętkę na rurę zgodnie z poniższym schematem.
3. Umieść rurę z pierścieniem i nakrętką w urządzeniu pomiędzy matrycą a płytą podtrzymującą.
4. Dociśnij rurę do zderzaka matrycy.
5. Przytrzymaj rurę nieruchomo w pozycji prostopadłej do urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk START do momentu automatycznego zakończenia procesu wstępnego montażu.
6. Po zakończeniu procesu usuń rurę z urządzenia.
7. Sprawdź czy pojawił się kołnierz przykrywający przednią część krawędzi zacinającej. Dopuszczalne jest obracanie się pierścienia, jednak pierścień nie może się przemieszczać wzdłuż rury.

Montaż końcowy: Dokręć nakrętkę ręcznie do oporu, następnie kluczem o około 1/4 obrotu.

Hydraulika siłowa - montaż pierścieni zacinających

OPIS SYSTEMU

Złączki z pierścieniem zacinającym zapewniają łatwy i szybki montaż rurociągów, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa instalacji.

Złączka składa się z korpusu, pierścienia zacinającego i specjalnej nakrętki. Zależnie od ciśnienia dostępne są trzy seria komponentów: seria LL do najniższych ciśnień, seria L do średnich i seria S do najwyższych ciśnień.

PIERŚCIENIE ZACINAJĄCE

Pierścień dwukrawędziowy ( do serii L i S) – jest standardowym pierścieniem oferującym bardzo dobrą szczelność połączenia i kompatybilność ze złączkami wg normy DIN 2353. Podczas montażu dwie krawędzie zacinające (1 i 2) dzięki swojej geometrii przesuwając się po stożku (3) wcinają się w powierzchnię rury tworząc widoczny kołnierz metalu (5), pokrywający przednią krawędź zacinającą. Krawędź (1) wcina sie w rurę wcześniej niż krawędź (2), a po zacięciu powierzchnia (6) blokuje dalszą ingerencję krawędzi w rurę. Powierzchnia styku (4) daje dodatkowe podparcie rury.

Hydraulika siłowa - montaż pierścieni zacinających

Pierścień jednokrawędziowy (do serii LL) – jest pierścieniem przeznaczonym do instalacji niskociśnieniowych (maksimum 100 bar). Podczas montażu krawędź zacinająca (1) przesuwając się po stożku wcina się w powierzchnię rury tworząc widoczny kołnierz metalu (4), pokrywający przednią część krawędzi. Rura musi być dosunięta do krawędzi łącznika (2).

Hydraulika siłowa - montaż pierścieni zacinających