Polityka Jakości

Celem działalności NORMAPRESS jest dostarczanie najwyższej jakości komponentów i urządzeń do hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz układów centralnego smarowania, a także produkcja przewodów ciśnieniowych w sposób spełniający potrzeby i wysokie oczekiwania naszych Klientów. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie poparte stosownymi szkoleniami i certyfikatami.

Wyznajemy zasadę, że zdobycie zaufania i lojalności naszych obecnych i przyszłych Klientów jest wynikiem rzetelności, solidności i uczciwości biznesowej, wysokiej jakości i efektywności zarządzania oraz respektowania głosu Klientów i Pracowników.

Kluczową wartością w strategii NORMAPRESS i gwarancją sukcesu firmy są zadowoleni z naszych usług Klienci, oraz nasi Specjaliści, zmotywowani i chętni do pomocy.

Do realizacji tych celów prowadzimy poniższe działania:

 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2015, podnoszenie efektywności procesów i jakości dostarczanych usług,
 • poddawanie okresowej ocenie potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • utrzymanie i przenoszenie na wyższy poziom wyróżniającej oceny naszej firmy jako dostawcy wysokiej jakości wyrobów i usług, spełniających oczekiwania
  i wymagania naszych Klientów,
 • funkcjonowanie w procesie realizacji usług zasady, że każdy Pracownik firmy ponosi odpowiedzialność za jakość na swoim stanowisku pracy,
 • ciągłe doskonalenie naszych kwalifikacji, poprzez uczestnictwo w cyklicznych szkoleniach i warsztatach,
 • spełnianie wymagań prawnych i etycznych,
 • przewidywanie zagrożeń i wykorzystywanie szans w każdym realizowanym przez nas procesie,
 • ścisła współpraca tylko z najlepszymi, kwalifikowanymi dostawcami,
 • stosowanie w procesie produkcji nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Zapewniamy, że zobowiązania i cele zawarte w Polityce Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2015 są realizowane przez każdego Pracownika NORMAPRESS oraz deklarujemy osobiste zaangażowanie w proces ciągłego podnoszenia kwalifikacji naszej załogi, jak również polepszenia jakości usług oraz produktów.

Załoga NORMAPRESS