Realizacje

Dostawa komponentów stanowiska montażu przewodów - Bielsko Biała

 • wykonanie analizy technicznej
 • dostawa zakuwarek hydraulicznych Uniflex
 • dostawa agregatów hydraulicznych Uniflex

Wykonanie instalacji sprężonego powietrza - Gliwice

 • wykonanie projektu instalacji
 • dostawa komponentów systemu rozprowadzania sprężonego powietrza Airnet
 • montaż instalacji, oraz z wykonanie prób ciśnieniowych

Dostawa sprężarek i wyposażenia - Gliwice

 • wykonanie pomiarów zapotrzebowania powietrza
 • dostawa sprężarki powietrza wraz z komponentami przygotowania powietrza
 • montaż i uruchomienie urządzeń

Modernizacja instalacji hydrauliki siłowej - Katowice

 • przeprowadzenie oględzin instalacji wraz z identyfikacją nieszczelności
 • wykonanie modernizacji instalacji wraz z dostawą komponentów
 • wykonanie próby szczelności