Tabela identyfikacji gwintów

Jak poprawnie zidentyfikować i zmierzyć gwint?

1. Oczyść gwint ze wszelkich zanieczyszczeń,
2. Zmierz suwmiarką średnicę zewnętrzną lub wewnętrzną gwintu, zależnie od jego typu. W przypadku gwintów stożkowych pomiar wykonaj w połowie długości gwintu,
3. Użyj miernika skoku gwintu (tzw. grzebienia) aby sprawdzić ilość zwojów,
4. Odszukaj właściwy gwint w tabeli identyfikacji gwintów.

Pamiętaj: gwinty wcześniej użyte mogły ulec zniekształceniu, zmieniając swoje wymiary.

Tabela rodzajów gwintów:

Hydraulika siłowa - tabela identyfikacji gwintów
Hydraulika siłowa - tabela identyfikacji gwintów

Pomiar zewnętrznej średnicy gwintu [C]

Hydraulika siłowa - tabela identyfikacji gwintów

Pomiar wewnętrznej średnicy gwintu [L]

Tabela identyfikacji gwintów:

Hydraulika siłowa - tabela identyfikacji gwintów

Gwinty trapezowe:

Gwint trapezowy ACME o kącie zarysu α = 29º jest stosowany do złączek do gazu LPG

Hydraulika siłowa - tabela identyfikacji gwintów
Hydraulika siłowa - tabela identyfikacji gwintów

Gwinty trójkątne:

P – skok gwintu
α = 60º dla gwintów metrycznych, UNF oraz NPT
α = 55º dla gwintów BSP