Z czego wykonać instalację do sprężonego powietrza?

Compressor Room AIRnet Piping

Z czego wykonać instalację do sprężonego powietrza?

Do tematu wykonania instalacji sprężonego powietrza, jak do większości inwestycji warto podejść analitycznie. Najważniejsze to już na samym początku rozważyć wszystkie najważniejsze aspekty wpływające na dokonanie najlepszego wyboru. Na rynku dostępne są różne instalacje pneumatyczne. W tym artykule skupimy się na porównaniu tradycyjnych systemów stalowych oraz nowoczesnych instalacji aluminiowych, jak również stosowanych w nich rodzajach rur (nie będziemy jednak zajmować się wykorzystaniem rur z tworzyw sztucznych).

Czytaj dalej by dowiedzieć się, jakie są kluczowe czynniki wpływające na dokonanie właściwego wyboru systemu dystrybucji sprężonego powietrza.

Ile kosztuje wykonanie instalacji sprężonego powietrza?

Podpowiadamy jakie czynniki warto przeanalizować wybierając instalację:

 • Waga instalacji sprężonego powietrza,
 • Koszt montażu oraz możliwość samodzielnego zamontowania,
 • Szczelność instalacji pneumatycznej,
 • Możliwość relokacji (przeniesienia instalacji),
 • Częstotliwość serwisowania,
 • Perspektywę potencjalnej rozbudowy systemu sprężonego powietrza,
 • Możliwość dodatkowego wykorzystania wybranej instalacji pneumatycznej,
 • Stopień zagrożenia korozją,
 • Okres gwarancji,
 • Koszty eksploatacji oraz częstotliwość serwisowania instalacji sprężonego powietrza,
 • Funkcjonalność oraz estetyka.

Jeśli nie czujesz się na siłach lub brakuje Ci czasu na samodzielną analizę wszystkich czynników, skorzystaj z pomocy ekspertów.

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem ds. wdrożenia instalacji pneumatycznych.

Porównanie instalacji pneumatycznych aluminiowych i stalowych:

W tej części artykułu przedstawimy wyniki analizy poszczególnych czynników determinujących funkcjonalność oraz koszt utrzymania i budowy nowoczesnych instalacji pneumatycznych, takie jak:

Ile waży instalacja sprężonego powietrza?

Waga instalacji ma ogromny wpływ na wiele czynników. W tym przypadku nie potrzebujemy dogłębnej analizy. Wystarczy porównanie, które przedstawiamy na przykładzie odcinka rury o długości 6 m:

 • 6 m rury stalowej DN150: 160 kg
 • 6 m rury aluminiowej DN158: 30 kg

Ogromnym atutem instalacji pneumatycznej wykonanej z wykorzystaniem rur aluminiowych jest zatem jej stosunkowo niska waga, co znacznie obniża obciążenia dachów lub stropów hal, do których najczęściej mocowane są takie instalacje.

Koszt montażu oraz możliwość samodzielnej budowy instalacji sprężonego powietrza:

Stalowa instalacja pneumatyczna najczęściej wymaga spawania, co znacznie podwyższa koszt i stopień komplikacji montażu. Aluminiowa instalacja sprężonego powietrza jest natomiast łatwa i szybka w montażu, co pozwala na samodzielne jej zamontowanie. Poniżej przestawiamy porównanie czasu pracy potrzebnego na montaż instalacji na wysokości 7 m:

 • instalacja aluminiowa: 6 metrów na godzinę
 • instalacja stalowa spawana: 1 metr na godzinę

Podsumowując całkowity koszt robocizny, dotyczący wykonania instalacji wykonanych z aluminium może być nawet o 70% niższy od podobnych instalacji stalowych. Biorąc pod uwagę koszt montażu, te pierwsze są więc lepszym wyborem.

Szczelność instalacji pneumatycznej:

Szczelność to kolejny argument, który rekomenduje wykonywanie instalacji aluminiowych. Zastosowanie rur aluminiowych, charakteryzujących się wysoką elastycznością sprawia, że instalacja sprężonego powietrza zachowuje szczelność nawet przy mechanicznym uszkodzeniu rur (np. poprzez uderzenie). Zastosowanie rur spawanych wiąże się zazwyczaj z występowaniem drobnych nieszczelności na łączeniach, spawach itd. Natomiast nieszczelne instalacje sprężonego powietrza generują ogromne straty energii. Jak wiesz, straty powietrza zależą od sumy powierzchni wszystkich nieszczelności występujących w całym układzie oraz ciśnienia, jakie w nim panuje. Im bardziej podnosimy ciśnienie potrzebne na pokrycie strat w nieszczelnym układzie, tym większe są koszty potrzebnej na ten proces energii elektrycznej.

Obliczenie kosztu nieszczelności na przykładzie:

Jeżeli suma powierzchni nieszczelności w całej instalacji wynosi: 1 mm2, to przy ciśnieniu roboczym 6 bar na skompensowanie takiego wycieku potrzeba ponad 18 kW prądu na minutę pracy instalacji. Generuje to koszt 13,86 PLN / minutę.

Możliwość przeniesienia lub rozbudowy gotowej instalacji sprężonego powietrza:

Z doświadczenia wiemy, jak często pojawia się konieczność powiększenia produkcji. Warto pomyśleć o tym aspekcie już na etapie projektowania. Najnowsze instalacje wykonywane są, tak by umożliwić potencjalną rozbudowę. Aluminiowe instalacje sprężonego powietrza pozwalają na dalszą ich rozbudowę oraz przeniesienie. Ponadto cały proces jest prosty i może być wykonywany wielokrotnie. Te możliwości sprawiają, że szybko zwraca się koszt wykonania instalacji z aluminium. Dla instalacji stalowej spawanej przeniesienie jest wręcz niemożliwe.
Jeśli rozważasz możliwość przeniesienia, możesz skorzystać z doświadczenia naszego specjalisty podczas bezpłatnej konsultacji.

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem

Możliwość dodatkowego wykorzystania gotowej instalacji:

Szybka adaptacja do zmian to jedna z największych przewag konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego najlepiej już na etapie wyboru metody wykonania instalacji przewidzieć możliwość adaptacji gotowego systemu do transportu próżni bądź innych gazów, jakie są używane w przemyśle. Takiej możliwości ze względu na dużą przenikliwość nie dają rury stalowe.

Analiza kosztów eksploatacji:

Ogromny wpływ na kompleksowy koszt wykonania instalacji mają również koszty jej eksploatacji, na które składają się:

Koszty energii

Czy wiedziałeś, że koszt energii elektrycznej stanowi 65-85% całości kosztów wytworzenia sprężonego powietrza? Pozostałe koszty eksploatacji generują przeglądy, serwisy, wymiana elementów, oraz awarie, które w instalacjach aluminiowych zdarzają się niezmiernie rzadko.

Serwisowanie:

W większości zakładów produkcyjnych serwis powoduje konieczność przestoju linii produkcyjnej. Dlatego konieczność częstszego serwisowania instalacji stalowej, związana z użyciem spawanych rur, w których istnieje duże ryzyko przecieków na spawach, jest wadą nie tylko z punktu widzenia spadku ciśnienia. W instalacjach stalowych występuje również ryzyko uszkodzenia odbiorników cząstkami znajdującymi się wewnątrz systemu. Występowanie w przewodach zanieczyszczeń stałych ma związek z tym jaki został zastosowany system rur oraz sposobie ich łączenia. Spawanie niszczy bowiem powłokę antykorozyjną i powoduje, że drobne zanieczyszczenia powstałe w wyniku korozji mogą finalnie powodować straty większe niż spadki ciśnienia.

Analizując koszty eksploatacji, weź pod uwagę, że koszty inwestycji w wykonanie instalacji z aluminium mogą zwrócić się już w okresie 1-2 lat. Najlepszej jakości instalacje pneumatyczne charakteryzuje nie tylko profesjonalny projekt, ale również dbałość o zastosowanie odpowiednich materiałów.

Korozja:

Jak już wspomnieliśmy powyżej zastosowanie stalowych, spawanych rur może doprowadzić do powstania trudnej do wykrycia korozji wewnątrz układu. Korozja szkodzi prawidłowej dystrybucji sprężonego powietrza oraz przyczynia się do wzrostu kosztów obejmujących wymianę uszkodzonych elementów czy filtrów sprężonego powietrza. Pojawiają się również dodatkowe koszty przestojów maszyn spowodowanych awariami. Niestety zastosowanie powłoki antykorozyjnej (np. cynkowanie) nie jest rozwiązaniem, ponieważ montaż oraz spawanie uszkadza powłokę. Natomiast instalacja aluminiowa jest odporna na korozję, niektóre media agresywne, wstrząsy mechaniczne, zmiany temperatury, promieniowanie UV, oraz olej kompresorowy.

Zastosowanie nieodpowiednich materiałów powoduje znaczne pogorszenie parametrów rur oraz całej instalacji.
Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem

Gwarancja

Rozpatrując aspekt gwarancji, najlepszym rozwiązaniem jest aluminiowa instalacja sprężonego powietrza, która posiada aż 10 lat gwarancji. Co najważniejsze nie chodzi tylko o kompleksowe usługi, ponieważ pełna gwarancja obowiązuje również przy samodzielnym montażu (szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta link).

Estetyczne i praktyczne wykonanie:

Aluminiowy system rozprowadzania sprężonego powietrza jest estetyczny oraz fabrycznie (w sposób trwały) oznaczony odpornym na promienie UV kolorem odpowiednim dla danego medium, np.

 • rury niebieskie dla sprężonego powietrza,
 • rury zielone dla gazów,
 • rury szare dla próżni.

Instalacje stalowe, aby je tak oznaczyć wymagają malowania, co generuje dodatkowe koszty i wymaga okresowego powtarzania tej czynności.

A na koniec najważniejsze! Instalacja aluminiowa posiada wszystkie niezbędne certyfikaty:

 • Atest PZH;
 • Certyfikat ISO 8573-1 Particles & dewpoint;
 • Certyfikat Lloyds ICD PF D20-D50_Article;
 • Certyfikat Lloyds PF Series AC D20 D50;
 • Certyfikat ISO 8573 Oil vapor;
 • Certyfikat ISO-8573-1;
 • Certyfikat Silicone Free.

Jakie są zatem wnioski z przeprowadzonej analizy?

Rekomendujemy inwestycję w wykonanie nowoczesnych systemów instalacji aluminiowych. Sprężone powietrze jest jednym z najdroższych nośników energii, dlatego kluczowym czynnikiem jest jego oszczędzanie.

Pamiętaj, że spawane rury stalowe o zbyt małych średnicach utrudniają pracę ze sprężonym powietrzem, mogą zawierać drobne zanieczyszczenia powstałe w wyniku korozji obniżając czystość gazu, którego jakość jest w wielu kwestiach kluczowa.

Szukasz informacji o otwartych instalacjach pneumatycznych? Interesuje Cię temat budowy instalacji stalowych skręcanych? Szukasz możliwości zwiększenia prędkości przepływu medium? Zapraszamy do bazy wiedzy firmy Normapress gdzie dowiesz się wszystkiego, co powinienieś wiedzieć przed dokonaniem wyboru rodzaju instalacji sprężonego powietrza.

Masz dodatkowe pytania?

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem

Related posts