Jak zmierzyć przewód hydrauliczny?

Pomiar długości przewodu

Pomiar długości przewodu hydraulicznego [L] wykonujemy mierząc odległość [mm] pomiędzy końcówkami przewodu,
według poniższych schematów.

Hydraulika siłowa - jak zmierzyć przewód hydrauliczny

Dla przewodów wyposażonych z jednej strony w końcówkę o kącie 90°, a z drugiej końcówkę prostą,
podajemy długość od osi końcówki kątowej 90°, do czoła uszczelniającego końcówki prostej.

Hydraulika siłowa - jak zmierzyć przewód hydrauliczny

Dla przewodów wyposażonych z jednej strony w końcówkę o kącie 90°, a z drugiej końcówkę o kącie 45°,
podajemy długość od osi końcówki kątowej 90°, do osi końcówki kątowej 45°

Hydraulika siłowa - jak zmierzyć przewód hydrauliczny

Dla przewodów wyposażonych z dwóch stron w końcówki o kącie 90°,
podajemy długość pomiędzy osiami gwóch końcówek

Hydraulika siłowa - jak zmierzyć przewód hydrauliczny

Dla przewodów wyposażonych z jednej strony w końcówkę o kącie 90°, a z drugiej końcówkę oczkową,
podajemy długość od osi końcówki kątowej 90°, do osi końcówki oczkowej

Do pomiaru dłuższych odcinków przewodów można użyć elastycznej taśmy miernicznej.

Hydraulika siłowa - jak zmierzyć przewód hydrauliczny

Pomiar kąta pomiędzy końcówkami

W przypadku występowania dwóch końcówek kątowych dokonujemy pomiaru kąta zawartego pomiędzy końcówkami według poniższego diagramu.
Kąt mierzymy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, od końcówki dalszej, do końcówki bliższej, patrząc w osi przewodu.

Hydraulika siłowa - jak zmierzyć przewód hydrauliczny
Kliknij i sprawdź ofertę węży i końcówek