Jak zmierzyć przewód hydrauliczny

Pomiar długości przewodu

Pomiaru długości przewodu hydraulicznego [L] dokonujemy mierząc odległość podawaną w [mm] pomiędzy końcówkami przewodu, według poniższych schematów. Pomiar kąta pomiędzy końcówkami

W przypadku występowania dwóch końcówek kątowych dokonujemy pomiaru kąta zawartego pomiędzy końcówkami według poniższego diagramu. Kąt mierzymy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, od końcówki dalszej, do końcówki bliższej, patrząc w osi przewodu.